Posts Tagged authenticatie

‘Nederlanders gebruiken te weinig sterke wachtwoorden’

'Nederlanders gebruiken te weinig sterke wachtwoorden'

Bij de start van haar jaarlijkse bewustwordingscampagne Alert Online merkt de overheid op dat Nederlanders onder meer te weinig sterke wachtwoorden gebruiken. “Nederlanders zijn zich steeds beter bewust van de risico’s die we lopen in het cyberdomein”, meldt het ministerie

Lees meer