Telecombedrijven willen frequentie Nederlands afluisterstation gebruiken voor 5g

Diverse telecombedrijven pleiten ervoor dat de Nederlandse overheid de 3,5GHz-frequentie in heel het land vrijgeeft. Telecomproviders mogen die frequentie in de noordelijke helft van het land niet gebruiken vanwege het satellietstation in Burum voor het afluisteren van dataverkeer.

Ericsson, Huawei en KPN zeggen dat de Europese Unie aanstuurt op het gebruik van de 3,5GHz-band voor 5g en daarbij zou die frequentie belangrijk zijn. In de helft van Nederland, boven de lijn Amsterdam-Zwolle, mogen netwerken die band niet gebruiken. Dat is om interferentie te voorkomen met het satellietstation in Burum, dat de overheid gebruikt voor het afluisteren van satellietverkeer.

KPN zegt dat het kunnen gebruiken van de 3,5GHz-frequentie belangrijk is, omdat het elders in Europa ook gebeurt. Veel apparaten zullen werken met die frequentie en de ruimte op overige banden zou te beperkt zijn. “Zonder tijdige beschikbaarheid van de 3.5GHz band kan 5g daarom geen succes worden in Nederland”, aldus KPN.

Huawei, die het onderhoud doet van het T-Mobile-netwerk in Nederland, is het daarmee eens. Dat geldt ook voor Ericsson, maker van netwerkapparatuur. Ericsson merkt verder op dat het bedrijf het niet eens is met het plan om een deel van de 2100MHz-band vergunningsvrij beschikbaar te stellen. Het bedrijf heeft bezwaar, “omdat dit spectrum bij uitstek geschikt is voor macro-dekking, schaars is en omdat Nederland volgens dit voorstel sterk afwijkt van wat internationaal gangbaar en geharmoniseerd is.” De overheid wil dat bedrijven bijvoorbeeld ruimte in de 2100MHz-band kunnen gebruiken voor dekking in hun gebouwen.

De bedrijven reageren op de Nota Mobiele Communicatie die minister Henk Kamp van Economische Zaken begin dit jaar voorstelde. Daarin zegt de minister wanneer de overheid veilingen wil houden voor welke frequenties.