Nieuwe regels rond het overstappen naar een nieuwe provider

Een wetsvoorstel moet nieuwe regels rond het overstappen naar een nieuwe provider wettelijk vastleggen. Staatssecretaris Mona Keijzer vindt de stap nodig omdat zelfregulering door de telecomproviders niet altijd de gewenste resultaten heeft.

In een Kamerbrief schrijft Keijzer dat ze een wetsvoorstel wil indienen, omdat ‘een wisselwerking tussen wetgeving en zelfregulering zeer effectief kan zijn’. In dat voorstel moeten zaken als het voorkomen van onderbreking van de dienstverlening geregeld worden, naast het informeren van de klant door de nieuwe en de oude provider. De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat wil in de loop van 2018 een internetconsultatie starten.

In de brief refereert ze aan de toename in het aantal gebundelde diensten dat klanten bij providers afnemen. Dit kan volgens de ACM het risico met zich meebrengen dat klanten minder snel geneigd zijn om over te stappen. Ook daarom zou het nodig zijn om een wettelijke regeling in te voeren, om ervoor te zorgen ‘dat eindgebruikers eenvoudig en laagdrempelig kunnen wisselen van telecomaanbieder’. Bovendien zouden afspraken tussen providers niet altijd soepel verlopen, zoals bij de totstandkoming van zogenaamde overstapservice voor zakelijke klanten.

De aanzet voor een wettelijke regeling komt volgens Keijzer voort uit een rapport over de effectiviteit van zelfregulering door providers. De conclusie daaruit is dat ‘een wettelijke basis een cruciale voorwaarde is voor marktbrede effectieve zelfregulering’. In 2009 resulteerde deze vorm van regulering, waarbij providers onderling afspraken maken, in een overstapservice voor particuliere klanten. Daarbij regelt de nieuwe provider de overstap, zoals het opzeggen bij de oude aanbieder. De variant voor zakelijke klanten volgde in 2016.

Door: Tweakers