Branche start meldpunt ICT-bureaucratie

Gepubliceerd op 07 Sep, 2015

Brancheorganisatie Nederland ICT start een meldpunt waar bedrijven wet- en regelgeving kunnen melden die ict-innovaties in de weg staan. Volgens de branchevereniging speelt bureaucratie de ontwikkeling van een digitale economie parten. Het roept bedrijven uit verschillende sectoren op om klachten te melden. Die in kaart gebrachte knelpunten worden vervolgens gemeld bij de overheid.

Het meldpunt komt voort uit het initiatief van minister Kamp om wetgeving weg te nemen die innovatie en de ontwikkeling van de digitale economie belemmert. De minister sluit daarmee aan bij de ambitie van Nederland ICT om van Nederland de Digitale Delta van Europa te maken. 'Het creëren van wettelijke ruimte om te experimenteren en te innoveren is hier een belangrijke voorwaarde voor', stelt de branchevereniging.

Nederland ICT inventariseert via commissies en het ledennetwerk van ongeveer 550 aangesloten bedrijven en organisaties de knelpunten in regelgeving, maar nodigt ook partijen op die geen lid zijn om zich te melden. Voorzitter Lotte de Bruijn: 'Niemand weet beter wat de knelpunten zijn dan de bedrijven zélf.'

Een sector waarin veel partijen kampen met belemmerende regelgeving is de zorg. Volgens Actal (Adviescollege Toetsing Regeldruk), dat de sector doorlichtte op belemmeringen bij innovaties, wordt door regeldruk innovatie op drie manieren beperkt. De vele regels vormen een barrière voor jonge startende bedrijven. Zij moeten vaak een periode van drie tot vijf jaar overbruggen zonder inkomsten.

Achttal: 'Ten tweede zorgen regels voor vertraging, uitstel of afstel van innovatieprojecten. Het wordt daarbij ook moeilijker om het gehele traject te overzien.' Als derde punt stelt het dat de vele regels radicale innovatie minder aantrekkelijk maken. Bedrijven kiezen daardoor eerder om bestaande ideeën te verbeteren dan zelf iets radicaal nieuws te verzinnen.

Big Data

Begin 2014 klaagde ook de Tilburgse onderzoeker Lokke Moerel dat de aanscherping van Europees privacykaders de innovatie van big data hinderen. Dat stelde de hoogleraar Global ict in haar inaugurele rede aan Tilburg University. Ze pleit voor een meer Amerikaanse ‘harm based’-benadering, waarbij pas om toestemming hoeft te worden gevraagd als de verwerking van persoonlijke data schadelijk is voor burgers.

Bedrijven kunnen hun ervaringen met knelpunten in regelgeving melden via knelpunten@nederlandict.nl.

Door: Computable

Meer informatie?

Bel 040-3031500
info@qteco.nl

Qteco gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet bewaard voor andere doeleinden. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.