10 procent jongeren slachtoffer cybercrime

Van de jongeren is één op de tien weleens slachtoffer geweest van cybercrime en 52 procent durft dit niet met zekerheid te ontkennen. Dit blijkt uit onderzoek van colocatie-specialist BIT uit Ede. Daarnaast komt naar voren dat maar liefst 46 procent van de jongeren niet weet hoe zij hun privacy kunnen waarborgen op internet. Voor het onderzoek zijn 248 mensen tussen de 18 en 34 jaar met een kantoorbaan ondervraagd.

Daarnaast blijkt dat jonge werknemers in groten getale e-mails (67 procent) en bestanden (41 procent) van onbekende afzenders openen. Jongeren gaan er dan ook van uit dat zij een malafide e-mail direct herkennen (90 procent).

Tijd als excuus

Bij webwinkels is zo’n 40 procent van de jongeren bereid informatie te verstrekken die niet nodig is voor de verzending van artikelen. De reden hiervoor is dat zij geen tijd en zin hebben om de producten opnieuw te zoeken op een andere website. Tijd blijkt sowieso een issue te zijn voor jongeren. Zo voert 37 procent van hen alleen updates van het besturingssysteem uit wanneer daar tijd voor is en update 22 procent de virusscanner alleen als het uitkomt.

Wachtwoorden

Ook op het gebied van wachtwoorden zijn jongeren laks, zo stelt BIT. Bijna de helft (45 procent) deelt hun wachtwoorden met een ander. Het merendeel (63 procent) gebruikt slechts één wachtwoord voor meerdere logins. Zo nu en dan worden er kleine variaties toegepast, als hoofdletters en cijfers (52 procent). Meer dan de helft van de jongeren verandert het wachtwoord minder dan één keer per jaar, waarvan 12 procent dit zelfs nooit doet.